ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯเลย ปิดตลาดลอตเตอรี่ต่อ ยื่นหนังสือด่วนถึงกองสลากช่วยสกัดโควิดหลังคนขายติดเชื้อและล้มตาย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 64 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดเลย ปิดตลาดขายส่งลอตเตอรี่ อ.วังสะพุง จ.เลย และตลาดนัดบริเวณโดยรอบเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564 หลังยังพบปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดเลย พบว่ามีการระบาดในหลายอำเภอและมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย และในพื้นที่ตลาดลอตเตอรี่ อำเภอวังสะพุง ที่มีความเสี่ยงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ

รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ลย 007.1/11913  เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้กองสลากช่วยสกัดโควิด หรือชะลอการออกสลาก หลังพบคนขายสลากรายย่อยติดเชื้อมากขึ้น และตายไปแล้ว 3 ราย และอีก 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูงมาจากคนขายลอตเตอรี่

โดยหนังสือระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV0-19) ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดได้ขยายเป็นวงกว้างทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเลย ปรากฎข้อเท็จจริงเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

มีประชาชนชาวจังหวัดเลยเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 10,322 ราย  เดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดเลยจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด จำนวน 3,676 ราย  โดยในจำนวนนี้มีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 4,862 ราย เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด จำนวน 2,033 ราย  และเดินมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จำนวน 2,829 ราย  จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 169 ราย และบุคคลใกล้ชิดจำนวน 38 ราย

 นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอีกก็คือ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 30,000 ราย ที่เดินทาง ไป-มา ระหว่างจังหวัดเลยกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับเชื้อและเป็นพาหะในการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังปรากฎว่ามีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเลย  ติดเชื้อและถึงขั้นเสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 3 ราย ผู้ติดเชื้อของจังหวัดเลย ทุกกลุ่มอาชีพที่เดินทางเข้าพื้นที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดเลยพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ไม่ให้รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอความกรุณาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook