ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯเลยเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 608 ในรอบ 4 เดือน ผู้ติดเชื้อโควิดดับแล้ว 67 ราย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 65 จากรายงานศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 196 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมผู้เสียชีวิตนับใหม่ในระลอกของเดือนมกราคม 2565 เสียชีวิตไปแล้ว 67 ราย พบมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 14,476 ราย มีผู้สัมผู้สัมผัสเสี่ยงสะสมสูง 14,428 ราย ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตยังคงเป็นผู้ป่วยติดเชื้อประเภท 608 ซึ่งติดเชื้อมาจากลูกหลานภายในบ้าน นำเชื้อไปแพร่ระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เร่งรณรงค์ในการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 กลุ่มผู้สูงอายุ 608 พร้อมกับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่า ขณะนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ทุกอำเภอเร่งรณรงค์ในการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 608 หรือผู้ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรครวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ ให้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 70 %  ของประชากรในจังหวัด ทั้งนี้เพื่อลดความรุนแรงของเชื้อโรค และลดอัตราการเสียชีวิต เพราะกลุ่มที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่เสียชีวิตที่ผ่านมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุประเภท 608 ทั้งสิ้น

รวมทั้งขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผู้เข้าออก ภายในจังหวัด และผู้ได้ใกล้ชิดหรือได้สัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง หากพบมีอาการเจ็บป่วย เป็นไข้เป็นหวัดต้องรีบมาตรวจ รวมทั้งตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือไปรับการตรวจที่ รพ.สต.ที่ใกล้บ้าน เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อเป็นกลุ่มก้อน พร้อมกับเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นกลุ่มเด็กเป้าหมายที่มีอายุ 12-17 ปี

แสดงความคิดเห็น - Facebook