ข่าวทั่วไป

อพท.5 เปิดการท่องเที่ยวชุมชนสุดเก๋นำภาคีเครือข่ายเดินแฟชั่นแคทวอล์คไม้ไผ่บนคันนาข้าว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บานาน่าแลนด์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.5 ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ อ.ภูหลวง ร่วมจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยว Phuho Ecotour “ผูกมิตร ใกล้ชิด ธรรมชาติ”

โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรม มีนายมนตรี เสฎฐปัญโญ นายอำเภอภูหลวง และนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย(อพท.5) ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่า บวชป่าในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าภูหอ ช่วงบ่ายรวมกิจกรรมภาค เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอำเภอภูหลวง กลุ่มเยาวชนบานาน่าแฟมิลี่ และเครือข่ายเกษตร LSF ผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในเป้าหมายของชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุล

โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มีนำแกนเครือข่าย เดินแฟชั่นโชว์บนแคทวอล์คไม้ไผ่สุดพิเศษ บนคันข้าวกำลังเขียวขจี และเป็นครั้งแรกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอำเภอภูหลวง พร้อมกับกลุ่มเยาวชนบานาน่าแฟมิลี่ รวมทั้งภาคีเครือข่าย LSF เกษตรปลอดสารพิษจังหวัดเลย ได้กันร่วมพัฒนา ขับเคลื่อน เพื่อจะผลักดันจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยว Phuho Ecotour อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมตลาดคราฟท์ และการเรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันทำกิจกรรม Workshop ผ้า Ecoprint การทำสปาเท้า การทอผ้า ทำตุง จักสาน ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง กลางทุ่งนากว้าง

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย(อพท.5)  ได้กล่าวว่า เริ่มจากจุดเริ่มต้น จากความตั้งใจของเยาวชน และเด็กๆในอำเภอภูหลวง ที่อยากจะลุย เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวในบ้านของพวกเขา เพื่อให้ชุมชน เยาวชนเห็นคุณค่าในบ้านของตัวเอง สิ่งนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ด้วยกลุ่มเด็กๆ…ที่มีพลัง  ไปสู่  กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีไฟ  กลุ่มผู้สูงอายุคุณตาคุณยายที่มีองค์ความรู้มีฝีมือในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และจับมือเดินไปด้วยกัน  

ผ่านกระบวนการพัฒนา และเตรียมความพร้อมของชุมชนภูหลวงในหลายๆด้าน ทั้งการประชุม จัดกระบวนการ สำรวจพื้นที่ วางแผนเส้นทางท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนได้เกิดการพัฒนา ลองผิด ลองถูก จนนำไปสู่การนำข้อคิดเห็นจากการพัฒนาในแต่ละครั้งมาปรับปรุง ถอดบทเรียนและนำไปสู่การปฏิบัติจริง “จนก่อให้เกิดการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์อำเภอภูหลวง ในปี 2559” และเข้าสู่การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกภายใต้แบรนด์ Phuho Ecotour เส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางเลือกใหม่ของอำเภอภูหลวง

ด้านกิจกรรมในวันนี้ จึงเปรียบเสมือนการกลับมาเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว Phuho Ecotour อีกครั้ง หลังจากผ่านพ้นช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขึ้น การเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันนี้ จึงถือเป็นการเริ่มต้นที่แสดงถึงความพร้อมของชุมชน และในขณะเดียวกันชุมชนก็ยังไม่หยุดพัฒนา และยังคงดำเนินการปรับปรุงผ่านการถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook