ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย พร้อมข้าราชการประชาชน ร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นทองอุไร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 63 ที่บริเวณแหล่งห้วยน้ำคาน บ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกับข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมทำกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน “รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน สู่ 100 ล้านต้น

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางสำนักสำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563  ตลอดทั้งยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรและสัตว์น้ำของไทย ทำให้พันธุ์ปลาตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆได้ แพร่ขยายพันธุ์ นำจะมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรในแหล่งน้ำ

และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความสมบูรณ์ โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียนทอง 20,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 70,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ 200,000 ตัว ปลาแกง 10,000 ตัว และปลาตะเพียน 200,000 ตัว

แสดงความคิดเห็น - Facebook