ข่าวทั่วไป

ททท.เลย ร่วมกับ อ.เอราวัณจัดงาน 30 ปีตำนานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานประเพณีบุญเดือนหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอีสานตอนบน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่หน้าบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ได้จัดเวทีแถลงข่าวการจัดงาน 30 ปี ตำนานประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  โดยมีนางวนิดา นาคพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเอวัณ นายสุรสิทธิ์ คันนู นายกเทศบาลตำบลผาอินแปลง นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย นางนัฐธมาศ หมู่หมื่นลี้ นายก อบต.ผาสามยอด นายอาทิตย์ สายแวว นายก อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ นายเทียนสินทร เพียพู รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ ร่วมแถลงข่าว

ซึ่งกิจกรรมแห่บั้งไฟเอราวัณ ถือว่าเป็นประเพณีบุญเดือนหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย มีประชาชน และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวอำเภอเอราวัณมีความยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง 30 ปี        

นางวนิดา นาคพงษ์ ปลัดอำเภอ กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวอำเภอเอราวัณมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และได้มีการจัดงานติดต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นประจำทุกปี และมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง 30 ปี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง อำเภอเอราวัณร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ พี่น้องประชนชน

ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอเอราวัณ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม การรำบวงสรวงเพื่อขอพร ช้างเอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอโดยมีนางงามตัวแทนชุมชนมากกว่า 200 คน มีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ทั้ง 6 ขบวน จากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทั้ง 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ และตำบลผาสามยอด และสถานศึกษาในพื้นที่  โดยในปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เพื่อให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ต่ำกว่า 500,000 คน ตลอดทั้งกิจกรรม และสร้างรายได้ในชุมชนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท”

 นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า อำเภอเอราวัณ ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน ณ บริเวณสนามด้านหน้าโรงเรียนเอราวัณ และสนามด้านหน้าเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรม การจุดบั้งไฟ ขบวนแห่บั้งไฟ อีกทั้งในปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี จึงได้มีการจัดการแสดงแสง สี เสียง ในแนวคิด 30 ปีตำนานบุญบั้งไฟเอราวัณ เป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมประกอบกับการนำเทคโนโลยีด้านแสง สี และเสียง มาสร้างความยิ่งใหญ่ให้การแสดง และยังมีการนำรถแห่บั้งไฟมาประกอบฉาก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอเอราวัณ ส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น - Facebook