ข่าวทั่วไป

สพป.เลย เขต 2 หนุนการเรียนมวยไทยในสถานศึกษา มุ่งรู้คุณค่าศิลปะประจำชาติ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มีนายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ นายอำเภอผาขาว เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษา“เยาวชนต้นกล้ามวยไทย” โดยมีนางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดเลย พร้อมกับคณะศึกษานิเทศก์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยยาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มวยไทย ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกีฬามวยไทยอย่างถูกต้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมวยไทยใน สถานศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เกิดความรักและหวงแหนกีฬามวยไทย ในฐานะที่เป็นศิลปะประจำชาติไทย และเพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์มวยไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการฝึกกีฬามวยไทยของเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมมวยไทย และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยในระดับต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยการออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทย และยังเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจกีฬามวยไทย ได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ

ดังนั้นมวยไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ ควรจะได้รับการปลูกฝังถึงศิลปะการป้องกันตัวที่สวยงามและโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่มีมาเป็นเวลายาวนานให้ คงอยู่สืบไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook