ข่าวทั่วไป

เลยรวมศิลปินคนไทเลย 44 คนแสดง 88 ผลงาน ในนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย “สานศิลป์ ถิ่นไทเลย”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย (หลังเก่า) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย “สานศิลป์ ถิ่นไทเลย” ของเครือข่ายทางวัฒนธรรมกลุ่มศิลปะ “เลยตามเลย” โดยมีกลุ่มศิลปิน กว่า 44 คน รวมแสดงผลงาน 88 ผลงาน ภายใต้โครงการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดเลย โดยมี  นายทะนง สุวรรณสิงห์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5  นายจริยาทร  สูหู่  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเลย  พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจ จากประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม กลุ่มศิลปะ “เลยตามเลย” ซึ่งได้รวบรวมศิลปินกลุ่มศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดเลยกลุ่ม “เลยตามเลย” มีสมาชิกจำนวน 50 คน มีอาชีพที่หลากหลาย ทั้งยึดอาชีพสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะเฉพาะครูสอนศิลปะ และผู้ที่มีความชื่นชอบผลงานศิลปะ มีการสร้างผลงาน หลายรูปแบบ ทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ฯลฯ แล้วนำมาจัดนิทรรศการ

ในส่วนการจัดงานนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมธรรมร่วมสมัย ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ได้มีการรวมตัวของศิลปินเป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งได้รวบรวมศิลปิน ทั้งด้านจิตรกร ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย ศิลปินคนไทเลยโดยกำเนิด 44 คน ได้จัดแสดงโชว์ผลงานรวม 88 ผลงาน โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลย  ซึ่งการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย (หลังเก่า) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย บริเวณถนนวัฒนธรรมคนเลาะเลย ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมฟรี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชน ได้เข้าชมความงาม รูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะตามความถนัด เชี่ยวชาญของศิลปินแต่ละท่านซึ่งเป็นคนจังหวัดเลยแท้ๆ

แสดงความคิดเห็น - Facebook