ข่าวบันเทิง

ผู้สูงอายุเลย พร้อมผู้ปกครองพาเด็กแห่ฉีดวัคซีนกว่า 2 พันราย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 65 ที่โรงพยาบาลเลย ได้เปิดให้ผู้สู […]