ข่าวทั่วไป

จังหวัดเลยจับมือกับสยามคูโบต้า สร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ที่โรงแรมมาร์เบิล อาร์ช เดอ เลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Net Zero Emission จังหวัดเลย โดยมี นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของจังหวัดเลย ภายในปี 2585 ภายใต้แนวคิด “เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาวะโลกร้อน อีกทั้ง ยังเป็นการผลักดันนโยบายรัฐบาลในการงดเผาวัสดุทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น เผาตอซัง หรือเผาอ้อย แก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุภาค PM 2.5 จากการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำการเกษตร และให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นภาวะโลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวน ไปจนถึงมลพิษในอากาศอย่าง “ฝุ่นละออง PM 2.5” ซึ่งพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่การเกษตร สยามคูโบต้าจึงได้ดำเนินกิจกรรมโซลูชันเกษตรปลอดการเผาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อรณรงค์และพัฒนากระบวนการผลิตโดยวิธีการทำเกษตรปลอดการเผา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว และใบอ้อย ด้วยการนำเอานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร มาปรับใช้” 

ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2563 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และสัมมนาโครงการฯ รวมถึงดำเนินการจัดลงนามความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ไปแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดราชบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดหนองคาย ส่งผลให้ลดจุดการเผาในภาคการเกษตรในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างรายได้และคืนสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้พี่น้องเกษตรกร สยามคูโบต้าจึงได้ต่อยอดความสำเร็จมายังจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ 11 ทั้งนี้เรามุ่งหวังยกระดับโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) สู่เป้าหมาย KUBOTA NET ZERO EMISSION มุ่งมั่นสร้างโลกเกษตรที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ อย่างไรก็ดียังมีการเร่งศึกษาทดลองนวัตกรรมและเทคโนโลยี และโซลูชันการเกษตรต่างๆ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แสดงความคิดเห็น - Facebook