ข่าวทั่วไป

อาจารย์ นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย ตื่น อดีตอาจารย์พกอาวุธขอพบอธิการบดี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 63 ร.ต.ท.โป๊ะ  มะระวัง หัวหน้าสาย […]