ข่าวทั่วไป

ฝนแรกภูกระดึง ป่าฟื้น ต้นไม้ผลิใบ คืนสู่ธรรมชาติยังคงงดงามดังเดิม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ […]

ข่าวทั่วไป

เลยยังแล้งเร่งทำฝนเทียม ให้ตกเหนืออ่างเก็บน้ำหมานและอ่างเก็บน้ำเลย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 63 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราช […]