ข่าวทั่วไป

เลยกลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิด พ่อ แม่ เพื่อน ผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 63 จากสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรั […]