ข่าวทั่วไป

งดงามตระการตา วัฒนธรรมเลย จัดเดินแฟชั่นโชว์ลายผ้าท้องถิ่นไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 63 ช่วงค่ำคืนของวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้จัดงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ชื่องาน วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายปัญญา วงค์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน พร้อมกับนางแบบและนายแบบ ร่วมเดินแฟชั่นสวมผ้าไทย ลายผ้าท้องถิ่นไทเลย  ณ.ลานสวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองไทย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย

นางรวงทอง พลธิราช เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จึงได้จัดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันหลวง” ขึ้น

การจัดงานครั้งนี้อยู่ที่การจัดกิจกรรม “แฟชั่นผ้าไท เทิดไท้องค์สมเด็พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเป็นการสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมหันมาใช้ผ้าไทย  เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ สะท้อนภูมิปัญญาผ้าไทย อันทรงคุณค่ายิ่งนัก นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติไปสู่สากล ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และยังคงมุ่งเน้น ผลักดันวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้ หนุนเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น ทั้งแฝงเรื่องการท่องเที่ยว ให้ผู้คนต่างถิ่นได้รู้จักจังหวัดเลย ทั้งวิถีชีวิตชาวเลย และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

สำหรับผ้าไทยท้องถิ่นที่มีการผลิตและนำมาออกแบบ  ได้นำผ้าจากกลุ่มชุมชนต่างๆ ใน จ.เลย มีลายผ้าที่ขึ้นชื่อ และได้รับรางวัลการันตีมาแล้วหลายเวที เช่น ผ้าทอลายนางหาญ บ้านไทดำ อ.เชียงคาน ผ้าทอลายจุ้มตีนหมา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ อ.เมืองเลย ผ้าทอลายไม้สนแปก กลุ่มทอผ้าบ้านกกบก อ.วังสะพุง ผ้าทอลายหมี่คั่นนางพญาขิด และลายผ้ากลุ่มผ้าย้อมไม้ อ.เมืองเลย ได้รวบรวมลายผ้าและออกแบบใช้เดินแฟชั่นให้นายแบบและนางแบบ สวมใส่เดินแบบได้สวยอย่างตระการตา

แสดงความคิดเห็น - Facebook