ข่าวทั่วไป

เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมมาตราการใหม่ บนยอดภูกระดึง ในรูปแบบ New normal

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 63 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลยได้มีการจัดเตรียมสถานที่ และปรับปรุงที่พัก ร้านอาหาร หลังปิดมากว่า 6 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้กลับฟื้นฟู หลังจากเกิดไฟไหม้ใหญ่บนภูกระดึง สร้างความสูญเสียไปกว่า 3,400 ไร่ ธรรมชาติได้กลับมาฟื้นฟู ทุ่งหญ้า ป่าไม้กลับมาเขียวขจี รอรับนักท่องเที่ยวเปิดให้พักในวันที่ 1 ต.ค. นี้ ทางอุทยานได้ปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวใหม่ ในรูปแบบการเดินป่า แบบ New normal ทั้งมีการปรับปรุงร้านค้าบนอุทยานฯภูกระดึงให้มีสภาพเรียบร้อย เป็นระเบียบ กลมกลืนกับธรรมชาติ และสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว จะท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึง เราจะมีมาตราการคือ ก่อนจะเข้าอุทยานฯ จะต้องผ่านการสแกนอุณหภูมิ และต้องสวมแมสผ่านด่าน ที่สำคัญคือต้องสวมแมสทุกคน และด่านก็จะบริการเจล ยาฆ่าเชื้อ ให้บริการ และหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวจะขึ้นภู ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า จองห้อง จองเต้นท์ ที่พัก ส่งสัมภาระขึ้น หลังจากผ่านด่านตรวจที่ 3 จึงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวถอดแมสขึ้นได้ เพราะว่าการเดินทางจะมีความลาดชันสูง แต่ก็ขอให้นักท่องเที่ยวได้เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-1.2 เมตร เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่จะเดินทางขึ้นภูกระดึง

ในขณะนี้เราได้เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งมีการซักซ้อมการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และได้มีการประชุมผู้ประกอบร้านค้าที่มีจำนวน 100 กว่าคน เพื่อให้เขาได้จัดเตรียมของ ตอนนี้ได้อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามซำต่างๆ อย่างที่วังกวางและตามหน้าผา ได้ขึ้นไปปรับปรุงร้านตัวเองแล้ว โดยให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น และในวันที่ 25-26 ก.ย.นี้ เราได้นัดผู้ประกอบการร้านค้า และลูกหาบ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาเส้นทาง เนื่องจากว่าเส้นทางถูกทิ้งร้างไว้มากว่า 6 เดือน ที่มีความสกปรกรกรุงรัง ทั้งกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักตายระหว่างเส้นทาง ใบใม้ต้นหญ้า ที่อยู่เส้นทาง ให้กำจัดออกให้หมดสิ้น เพื่อความสวยงาม และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน และไม่เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว

ส่วนในด้านความสะอาดเรายังมีโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และการนำถุงพลาสติกเข้ามา เราก็จะมีถุงผ้าให้เปลี่ยน เราก็ยังมีนำขยะลงมาจากยอดภูและมีใบประกาศให้เช่นเดิมเหมือนทุกปี

แสดงความคิดเห็น - Facebook