ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯเลย เตรียมหน่วยงานบูรณาการป้องกันโควิด 19 ช่วงวันปิดยาว 10-13 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 63 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจั […]