ข่าวทั่วไป ข่าวอาชญากรรม

ตร.เลย เปิดการฝึกอบรมยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามครั้งแรกของภาคอีสาน ฝึกจับผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 64 ที่ สนามหน้าอาคารตำรวจภูธร จังหวัดเลย พล.ต.ท.ยรรยง  เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม กรณี ผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุให้กับทีมระงับเหตุประจำตำบล ตามโครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ไทเลย” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือ ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากยาเสพติด เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาเป็นการเร่งด่วน ป้องกัน เฝ้าระวัง มิให้ผู้ป่วยคุ้มคลั่ง หรือก่อเหตุรุนแรงขึ้น

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เผยว่า ตามที่ปรากฎภาพและข่าวจากสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 4 มีเหตุทำร้ายร่างกายที่เกิดจากบุคคล ผู้มีอาการทางจิต ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด ทำให้เกิดภาวะหวาดระแวง อาการหลงผิด ประสาทหลอน มีความผิดปกติทางความคิด มีอาการซึมเศร้า หรือวิตกกังวลมาก อารมณ์ หรือ พฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน จะนำไปสู่พฤติกรรม ที่ใช้ความรุนแรง มีการทำร้ายตนเอง บุคคลใกล้ชิด และผู้อื่นเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน จำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย

โดยการประเมินอาการ พฤติกรรม และวางแผนดูแลรักษาอย่างเหมาะสม โดยเน้นการบูรณาการในการทำงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ทุกภาคส่วน ตั้งแต่กระบวนการรับแจ้งเหตุ ระงับเหตุ การส่งต่อ และการป้องกันการเกิดเหตุ การดำเนินการจะต้องถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และสามารถประเมินผลการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ตำรวจภูธรจังหวัดเลย โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดเลย และ สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม กรณี ผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ไทเลย”

ให้กับทีมระงับเหตุประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 800 คน เพื่อสามารถนำยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักสากล มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ทั้งผู้ระงับเหตุ และผู้ป่วย ต้องได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สามารถส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชไปยังสถานบำบัดรักษาสุขภาพทางจิต หรือโรงพยาบาลของรัฐ ได้อย่างปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น - Facebook