ข่าวทั่วไป

กกต.เลย จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผู้สมัคร ส.ส.และผู้ช่วยหาเสียง ทั้ง 4เขต ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ทำความเข้าใจกติกากับผู้แข่งขัน

วันที่ 11 เมษายน 66 ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือดตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกับเป็นผู้กล่าวนำประกาศเจตจำนงสุจริตในการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดเลย เผยว่า การดำเนินกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-4 ผู้สนับสนุน ผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอน วิธีการหาเสียง ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อดำเนินโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมหลักเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้ได้รับการสรรหาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ และทั้งนี้หากการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น - Facebook