ข่าวบ้านเมือง

อธิบดีกรมการค้าภายในปล่อยขบวนคาราวานตรวจสอบเครื่องชั่ง วัดสินค้าเกษตร พร้อมกับเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 จังหวัดเลย นายวัฒนศักย์เสือเอี่ยม ธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกันเปิดสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 จังหวัดเลย พร้อมกับปล่อยขบวนคาราวานโครงการบูรณาการตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นได้ร่วมกันเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า กรมการค้าภายใน มีภารกิจในด้านต่าง ๆ หลายประการ ทั้งด้านการกำกับดูแลราคาสินค้า การสร้างความเป็นธรรมในทางการค้า และการคุ้มครองเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิต  กรมการค้าภายใน โดยหน่วยงานชั่งตวงวัด ได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบกำกับดูแล เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องชั่งรับซื้อสินค้าเกษตร และเครื่องวัดสินค้าเกษตร อาทิ เครื่องชั่งรถยนต์ เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรับซื้อสินค้าเกษตร ดังนั้นหากการซื้อขายสินค้าเกษตรมีความเป็นธรรม และมีความคล่องตัว จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงรายได้ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

รวมทั้งกรมการค้าภายใน เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของชุมชน จึงได้เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนา ได้ทำโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด ที่ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตุ้มนก ตุ้มหนู ซึ่งเป็นเครื่องรางของ ชาวไทดำ, หัวใจไทดำ (ศูนย์รวมหัวใจไทดำ), มะกอนน้อยห้อยคอ หรือ เครื่องหอมสำหรับห้อยคอ ใส่ในรถ หรือ ตู้เสื้อผ้า

โดยการนำผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดำมาประยุกต์ต่อยอด แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของไทดำ และการทำแพทเทิร์น ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น มีความสวยงาม ลวดลายโดดเด่น มีการออกแบบโลโก้ใหม่ และสร้างแบรนด์ AI-M  (อ้ายเอ้ม) ซึ่งเป็นภาษาไทดำ ที่มีความหมายถึงบ้านพ่อแม่  

สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด คือเป็นฝ้ายและไหมธรรมชาติ 100% เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าว เปลือกและผลส้มโอ และใบหนาด ใช้วิธีการทอมือแบบดั้งเดิมที่มีความละเอียดประณีตงดงาม มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ”ผ้าลายแตงโม และ “ผ้าลายนางหาญ” ซึ่งเป็นลายผ้าจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทดำบ้านนาป่าหนาด และในสมัยโบราณ “ซิ่นนางหาญหรือผ้านางหาญ” เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้านายฝ่ายหญิง  บุคคลทั่วไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้ และจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น - Facebook