ข่าวบ้านเมือง

สสจ.เลย ลุยต่อดันแปลงปลูกกัญชา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ทำอาหาร ขนมมีส่วนผสมกัญชา ดึงดูดนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 64 นางวัชรี แก้วสา หัวหน้ากลุ่ม […]