ข่าวบ้านเมือง

เลยเร่งตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (CI ) หลังมีผู้ติดเชื้อแต่ละวันไม่น้อยกว่า 100 ราย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรายงานของศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย วันนี้ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมอีก 106 ราย ในพื้นที่ 96 ราย นอกพื้นที่ 10 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย มีผู้เสี่ยงสูงสะสมถึง 1,039 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจ ATK ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจำนวน 132 ราย

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 จังหวัดเลย ยังคงมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน มี 6-7 คลัสเตอร์ โดยส่วนใหญ่การติดเชื้อเป็นกลุ่มเกิดจากการจัดงานที่มีการสังสรรค์ ดื่มกิน เช่นงานแต่งงาน งานศพ และร้านอาหารประเภทดื่มกิน รวมทั้งงานประเพณีประจำปี การแข่งขันกีฬาในระหว่างตำบล และการติดเชื้อของเด็กอนุบาลจนถึงเด็กประถม ที่อยู่ระหว่างการตรวจและรอฟังผล

ในเรื่องนี้นายชัยธวัช เนียมศิริ ได้เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปี 2564 พบการระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่วนใหญ่พบอาการของผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง โดยปัจจุบันจังหวัดเลย พบว่ามีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ในหลายอำเภอและมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกัน ควบคุมโรคการแพร่ระบาด ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย และคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้มีมติ ตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ หรือ CI  แห่งใหม่ขึ้นอีก เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน เช่นค่าซ่อมปรับปรุงอาคารและจัดสถานที่

และเนื่องจากในห้วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเลยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดเลยมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดที่ถูกกักตัว จังหวัดเลยจึงได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ระบบการส่งต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อรองรับอาจมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก

แสดงความคิดเห็น - Facebook