ข่าวทั่วไป

อพท.นำร่องคัดเลือก 12 ชุมชนทั่วประเทศ เยี่ยมชมวิถีชุมชนเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านเชียงคาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 65 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเ […]

ข่าวทั่วไป

อพท.นำร่องคัดเลือก 12 ชุมชนทั่วประเทศ เยี่ยมชมวิถีชุมชนเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านเชียงคาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 65 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเ […]