ข่าวบ้านเมือง

กกต.เลย เลือกตั้งส.อบต ใหม่ชาวบ้านต่างทยอยลงคะแนน พร้อมอีก 5 ตำบลเปิดหีบนับคะแนนใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ. เลย พร้อมกับเปิดหีบการนับคะแนนใหม่อีก 5 แห่ง โดยบรรยากาศ การลงคะแนนเลือกตั้งสภาองค์บริหารส่วนตำบลโคกงาม ชาวบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างทยอยมาลงคะแนนกันอย่างคึกคัก ซึ่งมีผู้สมัครใหม่มีจำนวน 4 ราย ส่วนการนับคะแนนใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีก 5 แห่ง ต่างขนกองเชียร์มาลุ้นคะแนนกันอย่างคึกคักเช่นกัน

นายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้เปิดรับสมัครสมาชิกองค์บริหารส่วนตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ. เลย เขตที่ 1 ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากผู้สมัคร ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 64 ผ่านมา ได้คะแนนน้อยกว่า คะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใด จึงได้มีการรับสมัครขึ้นใหม่ โดยมีผู้สมัครจำนวน 4 ราย มี เบอร์ 1 นางรุ้ง สุภาษิ เบอร์ 2 นายสมควร นาคราช เบอร์ 3 นายอัศวิน จีดอกซ้อน เบอร์ 4 นางสังวาล หล้าปวงคำ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ม.ค.65

โดยบรรยากาศการเลือกตั้ง ตั้งแต่เช้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 913 คน ต่างทยอยมาลงคะแนนกันอย่างคึกคัก ยังไม่พบการกระทำผิดของการเลือกตั้งแต่อย่างใด ในขณะหน่วยเลือกตั้งได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าที่หน่วยเลือกตั้งครบ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 1 นาย ประจำหน่วยเลือกตั้ง คาดว่าผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ส่วนอีก 5 ตำบล ก็ได้มีการนับคะแนนใหม่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมี 1.ตำบลปวนพุ เขตเลือกตั้งที่ 11 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อ.หนองหิน 2.ตำบลภูหอ เขตเลือกตั้ง ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อ.ภูหลวง 3.ตำบลโป่ง เขตเลือกตั้ง ที่ 10 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อ.ด่านซ้าย 4.ตำบลทรายขาว เขตเลือกตั้ง ที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่1 อ.วังสะพุง 5.ตำบลโคกใหญ่ เขตเลือกตั้ง ที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อ.ท่าลี่  ซึ่งทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64ที่ผ่านมา ผลกการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จึงมีการนับคะแนนใหม่ ซึ่งบรรยากาศการเปิดหีบนับคะแนนก็เป็นไปตามปกติและเรียบร้อย ยังไม่มีการโต้แย้ง คัดค้าน หรือร้องเรียนแต่อย่างใด ผู้สมัครต่างขนกองเชียร์และลุ้นคะแนนกันอย่างคึกคักในแต่ละหน่วย

แสดงความคิดเห็น - Facebook