ข่าวบ้านเมือง

ประธานหอการค้าเลย หวั่นวิกฤติขาดแรงงาน วอนให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 65 นายณัฐพล เหลืองวงค์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  เผยว่า จากเมื่อได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขึ้นในระลอกแรก ประมาณต้นปี พ.ศ. 2563 พร้อมกับได้เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลนหนักมาก ซึ่งรัฐบาลก็ได้ลงมาอนุเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ โดยให้มีการต่อใบอนุญาตต่ออายุหรือต่อวีซ่า ให้ผู้ประกอบการให้กับแรงงานที่เป็นต่างด้าวขยายเวลาให้อีก 2 ปี ซึ่งในขณะนั้นแรงงานต่างด้าวสามารถทำงานต่อได้อีก 2 ปี ในประเทศไทย โดยไม่กลับไปแผ่นดินบ้านเกิดของเขาเหล่านั้น แต่พอระยะผ่านมาร่วม 2 ปี การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ยังคงเกิดการระบาดไปทั่วโลกอยู่ แต่พอในปีที่ พ.ศ. 2565 วีซ่าที่ต่อให้แรงงานต่างด้าว 2 ปี รวมเป็น 4 ปี ที่จะหมดอายุแล้ว หรือหมดอายุไปแล้ว

ขณะนี้ผู้ประกอบการหวั่นการเกิดวิกฤติอีกครั้งกับการขาดแรงงานต่างด้าว ที่รัฐบาลเองยังไม่มีมาตตราการใดๆออกมาแต่อย่างใด กับปัญหาในเรื่องนี้ออกมา และแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถ้าพูดถึงตามกฎหมาย แรงงานที่วีซ่าขาดหรือหมดอายุ จะต้องกลับไปต่อวีซ่าที่ประเทศของตนเอง แต่วันนี้ยังมีปัญหาการระบาดของโควิด 19 อยู่ เมื่อแรงงานเหล่านี้ อย่างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก สปป.ลาว แรงงานเหล่านี้กลับไปต้องถูกกักตัวใน สปป.ลาว 14 วัน

ซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐเองยังไม่เปิดให้ทำ MOU ด้วย คือแรงงานเหล่ากลับไปก็ยังทำ MOU ไม่ได้ หรือทำได้เมื่อกลับไปก็ยังถูกกักตัวอยู่ 14 วัน กลับมาก็ถูกทางไทยกักตัวอีก 14 วัน ซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานที่ทำให้ถูกกฎหมาย แต่แรงงานเหล่านี้ไม่มีช่องทางออกเลย  คือจะส่งเขากลับก็ไม่ได้ ไปก็ถูกกักตัว ถ้าให้พวกเขาอยู่ก็อยู่อย่างผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการที่มีแรงงานเหล่านี้ ก็กระทำผิดกฎหมายไปด้วย จึงอยากจะให้ทางภาครัฐ หรือทางรัฐบาลเอง เปิดความยืดหยุ่นหรือออกมาตราการและแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ ทำอย่างไรให้แรงงานที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเขาก็ทำถูกกฎหมายทุกอย่าง ควรออกมาตราการผ่อนปรนให้กับแรงงานเหล่านี้ ที่ยังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่

ในส่วนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเลย โดยเฉพาะเขตอำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ และอำเภอภูเรือ หรืออำเภอที่ยังคงใช้แรงงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าทำร้านอาหารต่างๆ หรือทำภาคเกษตร การก่อสร้าง ส่วนใหญ่เราใช้แรงงานจากเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และวันนี้แรงงานในจังหวัดก็มีผลกระทบอย่างมากแล้ว เนื่องจากแรงงานจาก สปป.ลาว ไม่สามารถมาทำงานในจังหวัดเลยได้ และในปี 2565 คาดแรงงานต่างด้านจะสร้างผลกระทบหนักขึ้น จากที่แรงงานที่ถูกต้อง วีซ่าหมดอายุลง และในวันนี้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างถูกต้องมีการลงทะเบียนไว้นับหมื่นคน ที่จะขาดวีซ่าและจะต้องกลับประเทศของเขา ซึ่งจะทำให้ขาดแรงงานภายในจังหวัดอย่างหนัก ถ้ารัฐยังไม่มีมาตราใดๆออกมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้

แสดงความคิดเห็น - Facebook