ข่าวทั่วไป

ภูกระดึงระดมเจ้าหน้าที่ ชิงเก็บใบไม้ ต้นไม้แห้ง ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟไหม้ลามขึ้นภูกระดึง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายประชา แสนกลาง นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธานเปิดกิจกรรม บูรณาการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา ทำแนวกันไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  หลังจากเคยเกิดไฟไหม้ใหญ่ในปี 2563 โดยมี นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง นายสําเร็จ ภูแสนศรี หัวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน กำนันตำบลศรีฐาน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนผู้เข้าร่วม ที่บริเวณตาดห้วยวัว ในเขตอุทยานภูกระดึง บ้านนาน้อย ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยการลด ปริมาณเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่า ในรูปแบบของ “การชิงเก็บ”  

ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมดำเนินการ เพื่อลดปริมาณ เชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยทำแนวกันไฟ มีทั้งบนหลังแป พื้นที่เชิงเขา ซึ่งช่วงนี้ เริ่มเข้าหน้าแล้ง ไฟป่าอาจจะเกิดได้ง่าย จึงต่างพากันเร่ง ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไว้ก่อน

แสดงความคิดเห็น - Facebook