ข่าวทั่วไป

สืบสานมากว่า 400 ปี ชาวบ้านแสงภา นาแห้ว หล่อเทียนด้วยกระบอกไม้ไผ่ ถวายวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 65 ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.น […]