ข่าวทั่วไป

ผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ไม่เป็นทางการของจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีพระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 66 เป็นวันเลือกตั้ง ผลการประกาศคะแนนที่ได้อันดับสูงทั้ง 4 เขต ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 4 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

เขตเลือกตั้งที่ 1  อันดับ 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล  พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 49,831 อันดับ 2 นายวิทยา โพธิพัฒน์ พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 24,202 อันดับ 3 นายปรีชา เร่งสมบูณ์สุข พรรครวมไทยสร้างชาติ  ได้คะแนน 6,024

เขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับ 1  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 5,0421 อันดับ 2  นายแสวง ดาปะ  พรรคก้าวไกล  ได้คะแนน  20,444  อันดับ 3 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน  7,908

เขตเลือกตั้งที่ 3  อันดับ 1  นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 44,272 อันดับ  2  นายวิศรุต โสดาวิชิต  พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 19,962 อันดับ 3 นายบรรพต ยาฟอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 19,838

เขตเลือกตั้งที่ 4  อันดับ 1 นาย สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์  พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 45,638 อันดับ 2 นายราเชนท์ กงสิมมา พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 21,686 อันดับ 3 นายสุภาพ พุทธทองศรี  พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน    9,500

ส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อ อันดับ 1พรรคเพื่อไทย 41,419  อันดับ 2 พรรคก้าวไกล 31,170 อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ 6,010 จังหวัดเลย มีผู้มาใช้สิทธิ 382,193 คน จากผู้มีสิทธิ 504,975 คน คิดเป็น 75.70 % 

แสดงความคิดเห็น - Facebook