ข่าวทั่วไป

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรอำเภอวังสะพุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ประชุมสัมมนา เมโลดีเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีนายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชน 10 ตำบลในอำเภอวังสะพุง ร่วมเข้าประชุมสัมมนา เสริมการเรียนรู้การเสนอขั้นตอนโครงการชุมชน และการเขียนข้อเสนอโครงการการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดใหญ่และกลาง

นายทวีสุข นามวงษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 4 (ขอนแก่น) เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 4 (ขอนแก่น) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดกลางที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1 กองทุน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สำนักงาน  และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4 ) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1 จำนวน ทั้งสิ้น 51 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เพิ่มขึ้น  และเพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย

แสดงความคิดเห็น - Facebook