ข่าวทั่วไป

โว้ยรัฐใช้งบ 35 ล้านสร้างสถานีสูบน้ำ สร้างเสร็จแล้ว 2 ปี ใช้การไม่ได้ปล่อยทิ้งร้าง ไร้การดูแล ถูกลักตัดสายไฟ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 66 บ้านโนนฟากเลย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้มีชาวบ้านร้อง จากกรณีสำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน ได้จัดงบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแม่น้ำเลย และระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ระบบท่อส่งน้ำยาว 4.7 กิโลเมตร พื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำ 1,970 ไร่ เริ่มส่งน้ำได้ปี 2565  หลังจากสร้างเสร็จยังไม่มีการจ่ายน้ำตามวัตถุประสงค์โครงการแต่อย่างใด  ไม่มีใครรับผิดชอบจ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำ และค่าบำรุงรักษา สถานีสูบน้ำไร้การดูแล สายไฟฟ้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ถูกลักขโมยอย่างต่อเนื่อง ไร้การดูแล ถูกปล่อยทิ้งร้าง โจรลักตัดสายไฟ ท่อเชื่อมเหล็ก ทรุดโทรมลงทุกวัน

นายสมบัติ (สงวนนามสกุล) ชาวบ้าน ได้กล่าวว่า จากเดิมที่บ้านโนนฟากเลย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก อาศัยน้ำธรรมชาติในการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ปีละครั้ง ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ ไม่สามารถเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้ ชาวบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำเลยที่ต้องเพาะปลูกต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ และทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง

ต่อมามีโครงการของชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน ใช้งบประมาณก่อสร้าง 35 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2564 และเริ่มสูบน้ำให้ประชาชน ในปี 65 หลังจากสร้างเสร็จ ก็ได้มอบให้ท้องถิ่นดูแล แต่มายังไงไม่ทราบได้ ยังไม่มีการเปิดใช้ สูบน้ำให้กับประชาชนแต่อย่างใด กับปล่อยทิ้งร้างมากว่า 2 ปี ไม่มีคนดูแล มีคนมาขโมยอุปกรณ์ สายไฟ เหล็ก แม้กระทั้งท่อน้ำเสียหาย คงใช้การไม่ได้แล้ว

จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ถามไป อบต.ผาน้อย ก็ได้รับคำตอบ ทางชลประทานยังไม่โอนให้ อบต. แต่อย่างใด เคยถามไปชลประทานก็ว่า ได้มอบให้ อบต.ดูแลแล้ว ไม่รู้ว่าจะเชื่อใคร จึงอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ หากปล่อยทิ้งไว้  สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ อาจเสื่อมสภาพจนไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซม กลับมาใช้งานได้ตามปกติ คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชน 35 ล้านบาทที่สูญเสียไปเปล่าๆ

แสดงความคิดเห็น - Facebook