ข่าวทั่วไป

จัดยิ่งใหญ่งานออกพรรษาเชียงคาน สืบสานมาแล้ว 103 ปี ริ้วขบวนยาวกว่า 2 กม.นางรำร่วมพิธีกว่า 2,000 คน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 66 ที่บริเวณสามแยกสาธารณสุข อ.เชียงคาน จ.เลย นายณรงค์  จีนอำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2566 โดยมี โดยมีเจ้าเมืองแก่นท้าว เจ้าเมืองสานะคาม สปป.ลาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอเชียงคาน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่างานประเพณีออกพรรษาของเมืองเชียงคาน เป็นงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ของคนเชียงคาน ที่ได้จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ปีนี้ครบ 103 ปี ที่ถือปฏิบัติกันมา

ซึ่งถือว่างานประเพณีออกพรรษาของเมืองเชียงคาน เป็นงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ของคนเชียงคาน ที่ได้จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ที่ถือปฏิบัติกันมา กว่า 103 ปี โดยปีนี้ได้จัดมีขบวนแห่ใช้นางรำทุกหมู่บ้านในทุกตำบล รวมรำกว่า 2,000 คน พร้อมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนผีขนน้ำ ขบวนบ้านไทดำ และริ้วขบวนของชาวบ้านที่แต่งกาย มาร่วมขบวนแห่กันอย่างสวยงามยาวเหยียดกว่า 2 กิโลเมตร โดยบรรยากาศมีนักท่องเที่ยว และประชาชนอำเภอใกล้เคียงมาชมขบวนแห่และนางรำ อย่างแน่นขนัดทั้ง 2 ข้างทาง

นายอภินันต์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่างานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน เป็นงานประเพณีที่พี่น้องประชาชนชาวเชียงคาน ได้ร่วมกันสืบสานยึดถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และร่วมกันอนุรักษ์ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กว่า 103 ปี คุณค่าและความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรม อันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง อัตลักษณ์ และวิถีของคนในท้องถิ่น ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีความเชื่อมั่น และการถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา นับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การถวายปราสาทผึ้งอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งมีการไหลเรือไฟ การแข่งขันเรือยาว

สำหรับประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ถือเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ได้สืบสานร่วมปฏิบัติร่วมกันมานับ 100 กว่าปี โดยได้จัดให้มีประเพณีออกพรรษา ในสมัย พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคานคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในอำเภอเชียงคาน ร่วมจัดงานซึ่งจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาวและไหลเรือ โดยให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในอำเภอเชียงคาน ร่วมจัดงานและแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน และพบปะร่วมทำกิจกรรมในแต่ละตำบลได้มาพบกัน

แสดงความคิดเห็น - Facebook