ข่าวทั่วไป

หนองบัวลำภู สกร.จัด “มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร เรียนดี มีความสุข”

เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้เป็นประธานในการเปิด “มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร”  เรียนดี มีความสุข เปิดโอกาสให้เด็กๆนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชน เข้าศึกษาเรียนรู้ดูนิทรรศการที่หลากหลาย จากหน่วยงานทางการศึกษา จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ และศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 11 แห่ง จากจังหวัดต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม  2567

ได้มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำพานักเรียนมา มีตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอาชีวศึกษามา เยี่ยมชมนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์กันเป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆ ที่ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่นอกห้องเรียน และมีความหลากหลายตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ห้องประชุมและโดมของโรงเรียน  โดยมี นายศศิน  พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มากล่าวแนะนำสภาพของจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งได้ร่วมเยี่ยมชม การนำเสนอผลงานทางด้านวิทยาสตร์ ร่วมกับ นายสนิท  อาษาธง  ผอ.สกร.หนองบัวลำภู และ ผอ.สกร.จังหวัดต่างๆ  โดยหลังจากที่ทาง สถานศึกษาต่างๆ ได้เห็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่หลากหลาย ภายในงานแล้ว ตอนนี้ทำให้มียอดลงทะเบียนจองเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทาง สกร.หนองบัวลำภู

ทางด้าน นายสนิท  อาษาธง ผู้อำนวยการ สกร.หนองบัวลำภู กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หนองบัวลำภู ได้ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้ง 11 แห่ง จากจังหวัด นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น  นครราชสีมา รังสิต เอกมัย พิษณุโลก หว้ากอ นครสวรรค์ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง โรงเรียนในสังกัด สช.  โรงเรียนในสังกัด อบจ. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สกร.จังหวัดอุดรธานี สกร.จังหวัดบึงกาฬ ศฝช.มุกดาหาร และ ศฝช.สุรินทร์ รวมทั้ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด จัดกิจกรรม  “มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร เรียนดี มีความสุข สกร.หนองบัวลำภู ส่งความสุข ปี พ.ศ. 2567” 

ซึ่งโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร เรียนดี มีความสุข   สกร.หนองบัวลำภู ส่งความสุข ปี พ.ศ. 2567 จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษานิทรรศการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม นำสมัย ดาราศาสตร์และอวกาศในรูปแบบ Active Learning ผ่านท้องฟ้าจำลอง จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้เรียนได้เฉลิมฉลองในโอกาสวันปีใหม่ ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยการศึกษาค้นคว้าจากกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียน นักศึกษา  ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น - Facebook