ข่าวทั่วไป

ธรรมชาติคืนชีวิต ทะเลหมอก ป่าภูค้อ นาแห้ว จ.เลย คงอุดมสมบูรณ์ รอรับ นทท. หลังโควิดหาย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิสาหกิจชุมชุนบ้านบุ้งค้อ อ.นาแห้ว จ.เลย โดยนายไพรัตน์ เชื้อบุญมี ผู้ใหญ่บ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 นำชาวบ้านเข้าปรับปรุงสถานที่จุดชมวิวภูค้อ หลังคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย ได้ผ่อนคลายมาตรการในหลายเรื่อง เช่นให้อนุญาตเปิดโรงแรม รีสอร์ต หลังจากได้มีการสั่งปิด จากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อได้เริ่มคลี่คลายลง จึงได้นำชาวบ้านเข้ามาปรับปรุงสถานที่ เส้นทาง เพื่อรอรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

นายไพรัตน์ เชื้อบุญมี เผยว่า หลังจากได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ทางรัฐบาลได้สั่งปิด โรงแรมรีสอร์ต และหลายมาตรการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสระบาด ทำให้การท่องเที่ยวได้หยุดชะงักลงทันที การท่องเที่ยวในอำเภอนาแห้ว ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสทำให้ธรรมชาติ ป่าเขา มีโอกาสฟื้นฟูตัวเอง วันนี้ป่าภูค้อได้พักฟื้นพร้อมรอรับนักท่องเที่ยวมาเยือนอีกครั้ง แต่ช่วงแรกคงรับนักท่องเที่ยวเฉพาะภายในจังหวัดเลย แต่การท่องเที่ยวยังต้องไปตามเงื่อนไขของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ส่วนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด คงยังต้องรอสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์และได้ยุติลง

ภูค้อหรือภูน้อย ของวิสาหกิจชุมชุนบ้านบุ้งค้อ เดิมในอดีตเคยมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านได้ทำไร่เลื่อนลอย อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมารัฐได้มาปรับเปลี่ยนให้ผืนป่าภูค้อหรือชาวบ้านเรียกภูน้อยเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกับภาครัฐช่วยกันดูแล โดยมีการกำหนดปักหมุดขอบเขตผืนป่าไว้อย่างชัดเจน เพื่อกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น เมื่อเป็นป่าชุมชนชาวบ้านในชุมชุนก็ช่วยกัน จากสภาพผืนป่าภูค้อที่เคยเสื่อมโทรม ค่อย ๆ พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นเขียวขจี ป่าชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 6 ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์การเป็นป่าของชุมชนโดยกลายเป็นตลาดธรรมชาติ เป็นที่หาของป่ารวมกัน หาอาหารตามฤดูกาล อย่างเช่น เห็ด หน่อไม้ สมุนไพร แล้วยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

การมาเที่ยวภูค้อหรือภูน้อย จะเห็นทะเลหมอกเป็นสายยาวลอยอยู่ในร่องหุบเบื้องล่าง ท่ามกลางของขุนเขาน้อยใหญ่ พร้อมกับแสงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดวัน เนื่องจากมีแม่น้ำเหืองอยู่ไหลผ่านตามขุนเขา และผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดทะเลหมอกได้ง่าย แต่ถ้ามาช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะเห็นทะเลหมอกขาวโพลนเต็มพื้นที่สลับกับขุนเขา การเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกภูค้อนั้น ชาวบ้านจะให้บริการโดยรถอีแต๊ก พาไต่ขึ้นไปยังจุดชมวิวเริ่ม หน้าเทศบาลตำบลนาแห้ว ให้เวลาเดินทาง 20 นาที ก็ถึงจุดชมวิว ตามเส้นทางที่ชาวบ้านได้ไปช่วยกันสร้างขึ้น โดยเส้นทางจะผ่านสวนสับปะรด ไร่นาของชาวบ้านตลอดเส้นทาง

แสดงความคิดเห็น - Facebook