ข่าวทั่วไป

กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ยืนหนังสือต้านมหาโปรเจ็กต์โครงการน้ำโขง เลย ชี มูล ขอคำตอบภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเ […]