ข่าวเศรษฐกิจ

รองผู้ว่าจังหวัดเลยหวั่น นทท. ภูเรือหายทั้งอำเภอเต็มไปด้วยฝูงแมลงวัน สั่งให้แก้ปัญหาใน 7 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต รวมทั้งชาวบ้านและขายของชำ ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ต่างกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาฝูงแมลงวันนับล้านๆตัว ได้ก่อกวนสร้างผลกระทบกับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารทั้งเช้าและกลางวัน ถึงกับต้องกางมุ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันตอมอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต่างหวั่นการท่องเที่ยวพัง ร้านอาหารต่างต้องกางมุ้งให้ลูกค้านักรับประทานอาหารภายในร้าน วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเหลือด่วน สาเหตุหลักมาจากมูลไก่ ที่เกษตรกรนำมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นแก้วมังกร ที่มีการปลูกทุกหมู่บ้านในอำเภอภูเรือ กว่า 2,000 ไร่

ล่าสุด วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอภูเรือ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณะสุข เกษตรอำเภอ ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและร้านอาหาร  ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอำเภอภูเรือ ร่วมปรึกษาหาทางออกแก้ปัญหาฝูงแมลงวัน โดยผลสรุปการประชุมให้แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ให้แมลงวันหมดจากอำเภอภูเรือ หวั่นการท่องเที่ยวพัง

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ เผยว่า จากที่เราทราบว่าอำเภอภูเรือเป็นเมืองท่องเที่ยว  ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย แต่ช่วงนี้ต้องประสบปัญหาแล้วเรื่องแมลงวัน ที่มีจำนวนมาก และปัญหาหานี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะอำเภอภูเรือ ขณะนี้ในหลายหลายอำเภอของจังหวัดเลย ก็เริ่มประสบปัญหา เนื่องจากจังหวัดเลยเรานั้นมีการปลูกผลไม้มาก อย่างแก้วมังกร และผลไม้อื่นๆ และปัจจัยสำคัญที่นำมาในการใช้เป็นปุ๋ย นั่นก็คือขี้ไก่ ซึ่งเมื่อนำขี้ไก่เข้ามามันก็จะเกิดไข่แมลงวัน และก็เกิดเป็นแมลงวันจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาวันนี้ทางจังหวัดเลยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ได้มอบหมายให้มาประชุมผู้เกี่ยวข้องที่อำเภอภูเรือ ในที่ประชุมได้แบ่งขั้นตอนเป็น 2 ระยะคือในระยะเฉพาะหน้า ก็ได้มอบหมายให้ทางพื้นที่ระดมมวลชนต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรตัวแทนของสำนักงานเกษตร พี่น้อง อสม.สำนักงานสาธารณสุข ร่วมทั้งผู้นำหมู่บ้าน พัฒนาชุมชน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านของพัฒนาชุมชน ระดมกำลังกันลงไปช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยให้พี่น้องเกษตรกรช่วยกันที่จะกำจัดแหล่งต้นตอของแมลงวันให้ปัญหาหมดไป

ในส่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร ก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดเรื่องขยะ การแพร่ขยายแมลงวัน ทุกคนต้องช่วยกันกำจัด อำเภอภูเรือก็จะเป็นต้นแบบ โดยจะกำหนดใน 2 วันที่จะถึง ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงปูพรหม ทุกพื้นที่พร้อมกันในอำเภอภูเรือ และก็จะมีการประเมินผลภายใน 7 วัน หลังจากมีการปฏิบัติเพราะว่าอายุของแมลงวันก็จะอยู่ที่ประมาณ 7 วัน ถึง 15 วัน เราก็จะมีการประเมินผลและหลังจากนั้นก็จะต้องมีการวางมาตรการในระยะยาว 

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ เราจะบูรณาการทุกส่วนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องมาไม่ว่าจะเป็นการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและฝ่ายปกครอง แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเข้ามาช่วยในเหตุการณ์ เพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว 

แสดงความคิดเห็น - Facebook