ข่าวทั่วไป

วันต้นไม้เลยเดินหน้าปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 64 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายอำเภอหนองหิน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย อพท.5 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร พลังมวลชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ณ เส้นทาง สวนหินผางาม –ฟูจิเมืองเลย ยาวกว่า 7 กม.คาดอีก 3-4 ปี ถนนตามแหล่งท่องเที่ยวจะเต็มไปด้วยดอกสีม่วงจากต้นตะแบก และสีเหลืองจากต้นคูณ

นายชัยธวัช เนียมศิริ เผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่งๆ รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศ เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้ง สามารถพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้

จังหวัดเลยซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวมีหลายแห่ง ทางจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ตามอำเภอต่างๆที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ และในวันนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ณ เส้นทาง สวนหินผางาม -ฟูจิเมืองเลย โดยกำหนดปลูกต้นคูณและต้นตะแบกสลับเป็นช่วงๆ ทั้งสองข้างทาง โดยจะร่วมปลูกต้นคูณ จำนวน 500 ต้น ต้นตะแบก 500 ต้น ระยะทาง 6 กิโลเมตร และจะปลูกเพิ่มเติม จนถึงภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย) รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 

และคาดว่าใน  3- 4 ปี ข้างหน้าถนนเส้นทางเข้าสวนหินผางาม หรือ ภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย) ทั้ง 2 ข้างทาง จะเต็มไปด้วยต้นคูณ ที่เป็นต้นไม้มงคลที่นิยมนำมาใช้ประกอบในพิธีสำคัญต่างๆ  มีดอกเป็นช่อสีเหลืองสวยงาม ออกดอกช่วงเตือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  และต้นตะแบก ก็เป็นต้นไม้มงคล ช่อดอกมีสีม่วง-อมชมพู มีความสวยงาม ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ต้นไม้ทั้ง 2 พันธุ์จะออกดอกชูช่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตลอดเส้นทาง หลังพ้นวิกฤติโควิด19

แสดงความคิดเห็น - Facebook