ข่าวทั่วไป

วันต้นไม้เลยเดินหน้าปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 64 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ารา […]