ข่าวทั่วไป

สสจ.เลย เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา ศูนย์รวมคนอารมณ์ดี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้มีพิธีเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่อมชงชา เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิด พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชาในจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธี

นายแพทย์ปรีดา วรหาร เผยว่า เขตสุขภาพที่ 8 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ Service Plan สาขากัญชา ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกำรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การใช้ประโยชน์ การสร้างรายได้ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อดำเนินการทั้งวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาธิต แลกเปลี่ยน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ชื่อร้าน ท่อม ชงชา (Tomchongcha shop: T2C)

โดยมีที่มาจาก ท่อม หมายถึงกระท่อม ชง หมายถึงกัญชง ชา หมายถึงกัญชา ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เปิดดำเนินการนำร่องเป็นแห่งแรกของจังหวัดเลย ซึ่งมีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากวิสาหกิจ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 แห่ง จาก 6 แห่งที่ได้รับอนุญาตปลูกอย่างถูกกฎหมายของจังหวัดเลย ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน และในส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ปรุงอาหารมีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด มีร้านเลยดานัง ที่ขายอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาจำหน่ายภายในร้าน และมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร HERO LOEI และมีร้านจำหน่ายเมี่ยงคำ จากเครือข่าย อำเภอหนองหิน

ภายในงานได้มีการจัดแสดงเมนูสาธิตอาหารปรุงจำหน่ายที่มีส่วนผสมของกัญชา และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่สมุนไพร และชุดต้มยำสมุนไพร ที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด จากเครือข่ายวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชาในจังหวัดเลย รวมทั้งการออกบูธนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ กัญชา กัญชงที่ผลิตในประเทศส่วนไหนเป็นและไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ใครมีสิทธิปลูกและขายกัญชา กัญชาทางการแพทย์คืออะไร

แสดงความคิดเห็น - Facebook