ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯเลย ย้ำและยืนยันผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และได้ฉีดวัคซีนทุกคนภายใน 30 ก.ย.

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 64 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธ […]