ข่าวบ้านเมือง

เลยรับวัคซีน 10,000 โดส กระจายฉีด 18 จุด ยายอายุ 94 หลังฉีดยังแข็งแรงเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 64 วันดีเดย์ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้ […]