ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯเลย ตรวจความพร้อม รร.ก่อนเปิด 14 มิ.ย. ให้ นร.สลับมาเรียนที่ละครึ่งห้อง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 64 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรี […]