ข่าวบ้านเมือง

เลยเข้มนำทหารตำรวจตั้งด่านทางเข้าเมือง 24 ชม.สกัดโควิดโดยเฉพาะกลุ่มค้าหวยและผู้มาจาก จว.สีแดง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 64 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราช […]