ข่าวทั่วไป

ภาพรวมสถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ 6

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดังนี้  1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 17.5 มม./ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 4.0 มม. /ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 0.8 มม./ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 0.4 มม./ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 8.6 มม. 2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 26.90 cms. (5.85% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.45 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 47.54 cms. (5.70% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.19 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 117.39 cms. (11.38% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.47 ม.

3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง  3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 735.62 ล้าน ลบ.ม./30.26% น้ำใช้การ 153.95 ล้าน ลบ.ม./8.32% น้ำไหลเข้า 0.92 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.50 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,695.68 ล้าน ลบ.ม.(69.74%) 3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 687.23 ล้าน ลบ.ม./34.71% น้ำใช้การ 587.23 ล้าน ลบ.ม./29.66% น้ำไหลเข้า 2.89 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.02 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,292.77 ล้าน ลบ.ม.(65.29%) 3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 99.45 ล้าน ลบ.ม./60.73% น้ำใช้การ 62.23 ล้าน ลบ.ม./49.18% น้ำไหลเข้า 0.13 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.77 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 64.30 ล้าน ลบ.ม.(39.27%)

4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 183.52 ล้าน ลบ.ม. (41.68%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 256.83 ล้าน ลบ.ม. (58.32%) 4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 22 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 3 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 5 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 7 แห่ง)  4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  46 แห่ง 4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  1 แห่ง 4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน  – แห่ง เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง

5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.94 ล้าน ลบ.ม. (65.94%) 5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน – แห่ง 5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน  35 แห่ง 5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน  5 แห่ง 5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน  – แห่ง

6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +162.12 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.12 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.22 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.39%  Q 4.52 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.75 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.05 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.96% Q 44.48 cms. แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.26 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.74 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 26.86 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79.96% Q 38.36 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +130.40 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.40 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 18.40 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 115.00% Q 110.50 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +124.25 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.25 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 12.74 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65.47% Q 76.26 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ 6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +114.76 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.24 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 38.93 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 69.39% Q 29.72 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ

7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย 7.1 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่6 ลงพื้นที่ (SiteVisit) เพื่อประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2564 และงบกลาง ปี 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ณ โครงการแก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 7.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ลงพื้นที่ร่วมกับ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และปลัดอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะการลงพื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำกิน

แสดงความคิดเห็น - Facebook