ข่าวบ้านเมือง

ผู้ว่าฯเลย สั่งเข้มเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน เข้มงวดกวดขันการลักลอบเนื้อสัตว์นำเข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และหัวหน้าด้านกักกันสัตว์เลย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า ราคาเนื้อหมูในตลาด เพื่อป้องกันการกักตุน สินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พร้อมกับตรวจเยี่ยมการจำหน่ายเนื้อหมู ตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยเหลือประชาชน ร่วมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจตราตามแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบนำหมูจากประเทศเพื่อนบ้าน มาจำหน่ายในพื้นที่

นายชัยธวัช เนียมศิริ เผยว่า ตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยเหลือประชาชน ของกระทรวงพาณิชย์ ในจังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ 7 ราย จากที่ได้ตรวจสอบพบว่า ได้รับความสนใจและถูกใจกับประชาชนมาก เท่าที่ทราบพบว่าเริ่มขายหมูตั้งแต่ 7 โมงเช้าและไม่เกิน 9 โมง หมูพาณิชย์ก็หมดแล้ว ส่วนการตรวจแผงหมูในตลาดสดพบว่า มีเสียงสะท้อนผู้บริโภคน้องลง ขายไม่ค่อยดี เนื่องจากหมูยังคงราคา 200-230 บาท และจากการลงตรวจฟาร์มหมู และทราบว่า ปัจจุบันจังหวัดเลย มีเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมู จำนวน 1,211 ฟาร์ม และมีฟาร์มที่มีขนาดความจุมากว่า 500 ขึ้นไป จำนวน 68 ฟาร์ม ปริมาณ 63,624 ตัว บวกกับหมูเกษตรรายย่อยอีกประมาณ 7,000 ตัว ต่อรอบการเลี้ยง 5 เดือน คาดว่าไม่เกินประมาณ 3 เดือน ราคาหมูคงกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

ส่วนในการประเด็นการลักลอบนำสัตว์ รวมทั้งหมู โค กระบือ ซึ่งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ติดชายแดน สปป.ลาว บางจุดสามารถเดินข้ามไปหากันได้ อย่างช่วงเขต อำเภอนาแห้ว อำเภอท่าลี่ ด่านซ้าย ภูเรือ ซึ่งเส้นเขตแดนเป็นเพียงแม่น้ำเหือง เป็นแม่น้ำเล็กๆ ช่วงหน้าแล้งสามารถเดินข้ามไปหากันได้ ในขณะนี้ทางจังหวัดได้กระชับ และขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวด เฝ้าระวังการนำสัตว์เข้าและออก ซึ่งในแต่ละพื้นที่ตามเขตชายแดน ที่มีด่านประจำชายแดนเกือบทุกจุด อย่างอำเภอท่าลี่ จะมีด่านนากระเซ็ง ก็ยังไม่พบว่ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ไม่มีการนำหมูเป็นหรือสัตว์เป็นทุกชนิดเข้านำเข้าประเทศ รวมทั้งซากสัตว์ที่ชำเหละ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชาวแดน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านสัตว์ในจังหวัดเลย ได้บูรณาการร่วมทั้งการป้องกัน รวมทั้งเข้มงวดและกวดขันห้ามมีการลักลอบ นำเนื้อสัตว์ทั้งชำเหละและสัตว์เป็นนำเข้าและออกอย่างเด็ดขาด ในช่วงนี้จึงได้กำชับตรวจตราลาดตระเวนให้เข้มขึ้น นายชัยธวัช เนียมศิริ กล่าว

แสดงความคิดเห็น - Facebook