ข่าวบ้านเมือง

ด่านพรมแดนไทย- สปป.ลาว นากระเซ็ง เลย ยังไม่เปิดให้ข้ามแดน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 65 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราช […]