ข่าวทั่วไป

ขมิ้นชันไทยผลงานวิจัยคนไทย พบสรรพคุณดังก้องโลก

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 65 ที่ศูนย์กระจายสินค้า นวัตกรรม ดร.ออย สมาย พอสสิเบิ้ล สาขา ภูเรือ มีนายพรศักดิ์ เจียรนัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ได้เป็นประธานการเปิดศูนย์กระจายสินค้า นวัตกรรม ดร.ออย สมาย พอสสิเบิ้ล โดยมี นายนิธิวัชร์ ฐานยศเลิศภักดี ประธานกรรมการ ( Smile Possible ) นายจกิตธนง​ ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์กระจายสินค้าฯ และส.จ.ประจักษ์​ ปัญญาคำ ที่ปรึกษาศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรม​ ดร.ออย​ ภูเรือ​ จ.​เลย พร้อมกับเกษตรกร สมาชิก ร่วมงาน

โดยจะเป็นศูนย์การกระจายสินค้าพร้อมกับสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรของประเทศไทย ซึ่งมี ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์ หรือ ดร.ออย ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้สร้างผลงานมากมาย จนทำให้สมุนไพรเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับวางวัลมากมายจากต่างประเทศ กับผลงานด้านการวิจัยพืชสมุนไพรไทย โดยเฉพาะขมิ้นชัน

ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์ หรือ ดร.ออย ได้ส่งผลงานการวิจัยเข้าประกวด ในงานประชุม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ครั้งที่ 25 ที่เมือง มอสโค ประเทศ รัสเซีย โดยมีนักวิจัยทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 270 ชิ้น มีพืชสมุนไพรไทยได้รับวางวัลจาก 2 ผลงาน ด้านนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของสาร cannabidiol (CBD) ด้วยเทคโนโลยีไมโครสฟียร์ สำหรับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ยาวนานในครีมนวดสมุนไพร และรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน นาโนเทคโนโลยีการเพิ่มการนำส่งยาสมุนไพรทางการรับประทานสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัย และการประยุกต์มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้นำไปประกวดงานนวัตกรรมทั่วโลก จนสามารถได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 14 รางวัล เช่น รางวัลนักวิจัยหญิงยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองจากผลงานเพิ่มการละลายน้ำและการดูดซึมของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน โดยใช้ระบบส่งยาระดับนาโนเมตร รางวัลการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อนำส่งสาระสำคัญในสมุนไพรสำหรับโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ รางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพฤทธิ์การต้านการอักเสบของสาร CBD ด้วยเทคโนโลยีไมโครสเฟียร์ในครีมนวดสมุนไพร เป็นต้น โดยได้รับ 6 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศแคนาดา 2 รางวัลจากประเทศโรมาเนีย 1 รางวัลจากประเทศเกาหลี 3 รางวัลจากประเทศไทย

จากผลการวิจัยเพื่อให้เกษตกรไทย และสนับสนุนได้ปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ พร้อมกับนำผลวิจัยมาต่อยอดนำนวัตกรรมผลิตเป็นสินค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ทัดเทียมผลิตภัณฑ์ในระดับสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนคนไทย และสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทย ทำให้สมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์อยู่ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สามารถสอบถามรายละเอียดได้กับ ผอ.ศูนย์ ได้ที่เบอร์ 061-3182168

แสดงความคิดเห็น - Facebook