ข่าวบ้านเมือง

เลยเปิดเทอมวันแรกเรียนแบบออนไซต์เต็มลูกแบบ คึกคักทั้งนักเรียนผู้ปกครองรถติดหนึบยาวเหยียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายๆโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองเลย เปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรก พร้อมได้เรียนแบบออนไซต์เต็มรูปแบบปกติ หลังจากที่ต้องปิดๆเปิดโรงเรียนนานกว่า 2 ปี บรรยากาศหน้าโรงเรียนมีความคึกคักตั้งแต่เช้า ทั้งรถ ทั้งคน โดยเฉพาะที่โรงเรียนเมืองเลย ช่วงถนนมลิวรรณ คู่ขนาด ก่อนเข้าหน้าโรงเรียน รถติดยาว ค่อยๆขยับ เนื่องจาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ขับรถมาส่งลูกที่โรงเรียน

อีกทั้งช่วงเช้าวันนี้ มีฝนตกลงมา ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีครูมาค่อยรับเด็กนักเรียน พร้อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้ง ที่ตรวจอุณหภูมิ เจล ล้างมือ เพื่อทำการคัดกรองเด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง รวมไปถึง ต้องสวมแมสตลอดเวลา รวมทั้งหลายโรงเรียนเช่น โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย โรงเรียนในสังกัด อบจ. ก็คึกคักหน้าโรงเรียนจะคราคร่ำไปด้วยทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ทำให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนต่างๆ มีรถติดเป็นทางยาว

แสดงความคิดเห็น - Facebook