ข่าวบ้านเมือง

วิสาหกิจชุมชนกัญชาเลย พร้อมการปรับตัวหลังการปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” 9 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเลยได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา กัญชง จำนวน 6 วิสาหกิจ หลังจากจากรัฐได้ประกาศ ปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และไม่ต้องทำสัญญาร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่างยังคงไม่มั่นใจทำธุรกิจปลูกกัญชาและกัญชงได้ โดยรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ยังคงมีอนาคต และสร้างรายได้ให้กับสมาชิก แม้จะคาดว่าจะแข่งขันดุเดือดดับนายทุนใหญ่

พ.อ.กาจพสุ เพชรสงคราม ประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนจังหวัดเลย กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร เผยว่า หลังจากที่รัฐจะประกาศปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 วันที่ 9 มิ.ย. นี้ ทางกลุ่มฯก็ยังคงรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจเช่นเดิม ถ้าหากต่างแยกตัวต่างคนต่างทำ คิดว่าจะไปไม่รอดเพื่องจากคาดว่า หากรัฐในอนาคตเป็นเป็นเสรีจริงๆ ก็จะมีนายทุนขนาดใหญ่มาลงทุน หากไม่รวมตัวกันโอกาสรอดยาก จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ด้านกัญชา กัญชา จะเป็นของนายทุนต่อไปในอนาคตข้างหน้า เราจึงได้พูดคุยและเตรียมรับรวมตัวให้มั่นคงต่อไป เพราะเราทุนน้อย

วันนี้ในกลุ่มวิสาหกิจต่างๆในจังหวัดเลย ได้มีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะกลุ่มฯของตน หลังมีการปลดล็อคก็จะขึ้นทะเบียนเป็นสหกรณ์ รวมซื้อ รวมขาย เพราะว่าระบบสหกรณืมีการตรวตสอบมีข้อบังคับความโปรงใส ทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นขึ้น มีการซื้อหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย และในที่ผ่านมาทางกลุ่มเราได้เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา ในรูปแบบของสินค้าโอท็อปก็พอขายได้ แม้กฎหมายหลายๆด้านยังปิดกั้นเราอยู่ เรายังพอเลี้ยงตัวเองได้ในกลุ่มของสมาชิก หากมีการปลดล็อกขึ้นทางกลุ่มฯที่เราได้เคยทำ และด้านเอกสารต่างๆไว้รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราได้อนิสงค์ตรงนี้ ทั้งใบอนุญาตถูกต้อง ดำเนินการได้เลย และมีความเชื่อถือของลูกค้าเดิมเป็นทุน และการหาสมาชิกเพิ่มก็คงไม่ยากหากเป็นสหกรณ์

การลงทุนก็ไม่มาก เกษตรกรรายย่อยที่จะปลูกก็ไม่ต้องยุ่งยาก และการซื้อเมล็ดพันธ์ที่ยังมีข้อกำจัดอยู่ หากเป็นสมาชิกเราก็สามารถดำเนินการได้เลย กลุ่มฯเราได้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว เหมือนกันเราเจออุปสรรค ฝ่าพันมาก่อน เหมือนเราเป็นรุ่นแรกๆที่บุกเบิก อย่างน้อยการทำในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม รวมทุน ของเกษตรกร ทั้งขายผลิตภัณฑ์ ต้นกล้า แต่ละปีคิว่าอยู่รอด แต่หากไม่ปรับตัวต่างคนต่างทำ เสร็จนายทุนใหญ่แน่ ถ้าเรารวมกลุ่มไม่หนาแน่ ก็คงยุบขาดทุนไปตามกาลเวลา วันนี้เราได้แจ้งจดไปทาง อย. มีเกษตกรรวมกลุ่มปลูกชา กัญชง ได้เมล็ดพันธุ์มาจากไหน ปลูกที่ไหนอย่างไร เราได้ผ่านกระบวนการนี้ไปแล้ว วันนี้เหมือนแต่งตัวไว้รอ ปลดล็อกเมื่อไร ดำเนินการทันที

แสดงความคิดเห็น - Facebook