ข่าวทั่วไป

งานเกษตรแฟร์เลย นำควายมูลค่ากว่า 50 ล้านมาโชร์ พร้อมกับการจำน่ายสินค้าราคาถูก

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 กันยายน 65 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ได้จัดพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี   2565 โดยความร่วมมือหอการค้าจังหวัดเลย และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร้านค้า กำหนดการจัดงานเกษตรแฟร์ จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 16-25 กันยายน 2565 และในการจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือ เพื่อสืบสานและเผยแพร่ พระราชปฏิภาณพระสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน รวมพิธีเปิดงาน

โดยภายในงานมีการจัดแสดงลานกิจกรรมวิถีคน วิถีควาย และการแสดงพันธุ์ไก่นานาชนิดจากเสวยสุขฟาร์ม และเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทเลย ทั้งยังมีจัดแสดง นวัตกรรมการเกษตร อาทิ เช่น เครื่องโดรนการเกษตร ในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการเกษตรสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล เผยว่า การจัดเกษตรแฟร์ในปีนี้ ได้นำควายสวยงาม และควายแคระ นำมาให้ประชาชนได้ดู ทั้งหมดมี 14 ตัว มีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท รวมทั้งไก่พันธุ์สวยงามนานาชนิด และภายในงานยังมีสินค้าด้านการเกษตร เป็นการช่วยเกษตกรเพื่อส่งเสริมการขาย เพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนาระบบตลาดสินค้าด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ เป็นการเผยแพร่และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเกษตร เพื่อนำไปพัฒนา เพิ่มทักษะการพัฒนา รูปแบบสินค้า และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย เป็นการสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง

แสดงความคิดเห็น - Facebook