ข่าวทั่วไป

เลยเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ สมทบทุนสร้างหลังคาวัด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโนนสำราญ บ.โนนสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย นายจีรพงศ์ ทันวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ โดยมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิด พร้อมกับผู้นำชุมชนส่วนราชการในพื้นที่ และชาวบ้านในตำบลเข้าร่วมกิจกรรม

นายจีรพงศ์ ทันวงษา เผยว่า การทำโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝ่อยในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน และโรงเรียน พร้อมสนับสนุนเงินทุนในการบริหารจัดการธนาคารขยะ  จากพื้นที่ 20 หมู่บ้านปัจจุบันมีธนาคารขยะรีไซเคิลเกิดขึ้นในตำบลหนองหญ้าปล้อง จำนวน 14 แห่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้คัดแยกขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะในชุมชน และเพื่อขยายพื้นที่กำจัดขยะชุมชนด้วยชุมชุนเอง การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลโดยการบริหารของคนในชุมชนเอง ส่วนสำหรับกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะรีไชเคิล ให้กับวัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ หมู่ 18  ซึ่งเงินทอดผ้าป่าได้จาการมีส่วนร่วมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ จากการขายขยะในชุมชนได้จำนวน 8 หมื่นกว่าบาท นำถวายร่วมสมทบ ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาศาลาการเปรียญกับทางวัดโนนสำราญ แม้จะเป็นจำนวนน้อย แต่กองบุญครั้งนี้เกิดจากพลังศรัทธา และความร่วมมือของพี่น้องชาวตำบลหนองหญ้าปล้องทุกคน

แสดงความคิดเห็น - Facebook