ข่าวทั่วไป

เลยเปิดถนนสตรีทอาร์ต ถนนสายวัฒนธรรม”ตะล้าดไทเลย เลาะห้วยน้ำหมาน”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ตลิ่งเลาะห้วยน้ำหมาน บ้านแฮ่ ต.กุดป่อง  อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ถนนสตรีทอาร์ต ถนนสายวัฒนธรรม”ตะล้าดไทเลย เลาะห้วยน้ำหมาน” ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาเสพย์งานศิลป์สวยๆ กับสตรีทอาร์ตสุดเจ๋ง ที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ความพิเศษคือการนำศิลปิน และเด็กนักเรียน ในท้องถิ่น สะท้อนภาพ วัฒนธรรมดั่งเดิม วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นจุดชุมชนแห่งแรก ต่อมาได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ จนมาเป็นจังหวัดเลย จะมีภาพสะท้อนในอดีต ตามถนน ฝาบ้าน ข้างรั้ว ตลอดถนนสายบ้านแฮ่อย่างสวยงาม

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย เผยว่า การจัดโครงการฯว่า ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิลปินเลยตามเลย และชุมชนแฮ ผู้ร่วมจัดกิจกรรม : ต่อยอดตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม”ตะล้าดไทเลย เลาะห้วยน้ำหมาน”  บ้านแฮ่ เป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดเลย มีการตั้งรากเป็นชุมชนมากกว่า  300   ปี  มีวัดศรีภูมิ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเลย ด้วยประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ “พระมิ่งมงคลเมือง” มีบ่อน้ำโบราณ (น้ำส้างหลวง) สำหรับอุปโภคบริโภค มีศาลเจ้าพ่อเมืองแสน ซึ่งเป็นสถานที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านแฮ

อีกทั้งบ้านแฮ่ เคยเป็นชุมชนศูนย์กลางของจังหวัดเลย ก่อนย้ายไปชุมชนเมืองใหม่ ในปัจจุบัน ซึ่งจากที่กล่าวมาจังหวัดเลย ได้เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่น และจังหวัดเลย จึงควรส่งเสริมให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ มาต่อยอดให้เป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดเลยจึงมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะการสานพลังประชารัฐ จัดกิจกรรมต่อยอดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม”ตะล้าดไทเลย เลาะห้วยน้ำหมาน”ขึ้น

แสดงความคิดเห็น - Facebook