ข่าวทั่วไป

เลย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 66 นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเลย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยว ร่วมเปิดงานกันอย่างคึกคัก จังหวัดเลย

โดยเทศบาลเมืองเลย ได้จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองเลย สวนสาธารณะกุดป่อง วัดศรีภูมิ ในเส้นทางที่กำหนด และถนนเสริฐศรี เพื่อส่งเสริมพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ทั้งยัง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ รวมถึง เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ตลอดจน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

โดยมีพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง มาประดิษฐ์ ณ บุษบก ให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีกิจกรรมนันทการผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ และการประกวดเทพีสงกรานต์ สาธิตอาหารพื้นถิ่น ในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตลอดจน จัดให้ประชาชนมีการเล่นน้ำถนนข้าวหลาม (ถนนเสริฐศรี) และบริเวณรอบลำน้ำกุดป่อง

ขอบคุณภาพ สวท.เลย

แสดงความคิดเห็น - Facebook